Bioland Nature, Science & Life

珈叶
做专业原料
树民族品牌

HOME > 产品介绍 > 蘑菇提取液(Biothex Fomes)

蘑菇提取液(Biothex Fomes)

蘑菇提取液(Biothex Fomes)

  INCI name:Fomes Officinalis(Mushroom) Extract

  产品功效:抗衰老抗氧化

  特点:提高SOD和GSH-Px 抗氧化酶的活性,高效持久抗氧化;强力清除自由基,极具祛皱抗衰老功效;收敛肌肤,收缩毛孔,使肌肤光滑细腻。


   

     · 提高SOD和GSH-Px 抗氧化酶的活性,高效持久抗氧化;

     · 强力清除自由基,极具祛皱抗衰老功效;

     · 收敛肌肤,收缩毛孔,使肌肤光滑细腻;

      抗衰老功效数

 ·  强力清除自由基,极具祛皱抗衰老功效
  应用

           抗氧化剂、抗衰老剂、收敛剂等。可用于抗氧化产品、抗衰老产品和紧致皮肤产品,适合剂型有水剂、凝胶、精华素、乳液、护肤霜等。